Werken bij RIBW K/AM biedt perspectief

overlay
home
home

RIBW K/AM 

RIBW K/AM (Regionale Instelling Beschermd Wonen Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische of psychosociale problemen. Afhankelijk van de zorgvraag krijgen mensen begeleiding op één of meer levensgebieden, indien nodig in combinatie met huisvesting.
De cliënt staat centraal; zijn eigen kracht en persoonlijk netwerk vormen het uitgangspunt van onze begeleiding. Die duurt wat ons betreft zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk is. RIBW K/AM biedt perspectief. Aan de cliënten en aan de medewerkers.

Variatie typeert het werk bij ons. Wij hebben heel verschillende doelgroepen, zoals jeugd en jong-volwassenen, cliënten met Korsakov, ouderen, cliënten met autisme en cliënten in de maatschappelijke opvang. Wij begeleiden mensen ambulant - bij hen thuis - of in een van onze locaties. En net zoals elke cliënt anders is, zo heeft ook elke locatie zijn eigen sfeer en karakter.

Onze teams hebben veel ruimte en verantwoordelijkheid om zelf zaken te regelen vanuit de gedachte dat dit ten goede komt aan de cliënten. Daarbij betrekken zij nadrukkelijk de omgeving: familie, vrijwilligers, voorzieningen in de wijk. Wij noemen dat zelf-organiserend werken. Een team werkt onderling nauw samen en kan, als dat nodig is, terugvallen op een gebiedsmanager.

De huidige interne en politieke ontwikkelingen bieden nieuwe perspectieven en kansen. Grijp jij jouw kans?